Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 5WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk