Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

Aelodaeth

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 5
Ceidwadwr 3
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 9
Plaid Cymru 1
Totals 18 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk