Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

Aelodaeth

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 7
Ceidwadwr 1
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 8
Plaid Cymru 0
Propel 0
Totals 16 seats

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk