Manylion y Pwyllgor

Is Bwyllgor Hawliau Tramwy

Aelodaeth

Is Bwyllgor Hawliau Tramwy political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 2
Ceidwadwr 0
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 3
Plaid Cymru 0
Propel 0
Totals 5 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147

E-bost: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk