Manylion y Pwyllgor

Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Democratic Services.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk