Manylion y Pwyllgor

Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B)

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeyd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk