Manylion y Pwyllgor

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Cylch gwaith

DatganiadCyfrifon

 

2017 – 18 (Cymraeg)

2015-16

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk