Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003

Aelodaeth

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 4
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 7
Plaid Cymru 1
Propel 0
Totals 14 seats