Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003

Aelodaeth

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 3
Annibynwyr Llynfi 1
Ceidwadwr 1
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 6
Llafur a Chydweithredol 1
Plaid Cymru 1
Propel 0
Totals 13 seats