Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Testun 1

Aelodaeth

Pwyllgor Craffu Testun 1 political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 6
Ceidwadwr 0
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 6
Plaid Cymru 0
Propel 0
Totals 12 seats

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513

Gwefan: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk