Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Testun 1

Aelodaeth

Pwyllgor Craffu Testun 1 political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 5
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 1
Llafur 6
Plaid Cymru 0
Propel 1
Totals 15 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

Gwefan: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk