Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Testun 2

Aelodaeth

Pwyllgor Craffu Testun 2 political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 4
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 1
Llafur 8
Plaid Cymru 1
Totals 16 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk