Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Testun 2

Aelodaeth

Pwyllgor Craffu Testun 2 political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 6
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 8
Plaid Cymru 0
Propel 0
Totals 16 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk