Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Aelodaeth

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 4
Ceidwadwr 0
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 5
Plaid Cymru 0
Propel 0
Totals 9 seats

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513

Gwefan: cabinet_committee@bridgend.gov.uk