Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Aelodaeth

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 2
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 1
Llafur 6
Plaid Cymru 1
Totals 12 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

Gwefan: cabinet_committee@bridgend.gov.uk