Mailing list

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Councillor Geoff Cox, (Ni roddir cyfeiriad)
Councillor Stewart Edwards, (Ni roddir cyfeiriad)
Councillor Geraint Hopkins, (Ni roddir cyfeiriad)
Councillor Gwyn John, Cadeirydd, Cadeirydd, Cadeirydd, Cadeirydd, Cadeirydd
Cynghorydd Aniel Pucella, Casa Prima, Gwaun Coed, Brackla, Bridgend, CF31 2HS, 01656 663193, , Cllr.Aniel.Pucella@bridgend.gov.uk
Cynghorydd John Spanswick, 5 Min-y-Coed, Brackla, Bridgend, , CF31 2AF, 01656 646534, , Cllr.John.Spanswick@bridgend.gov.uk
Councillor Roger K Turner, 10 Red Roofs Close, Brynna Road, Brynna, CF35 6PH
Cynghorydd Elaine Venables, Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB, 01656 869044, , Cllr.Elaine.Venables@Bridgend.gov.uk
Cynghorydd David White, 64 Priory Avenue, Bridgend, , , CF31 3LR, 01656 648191, , Cllr.David.White@bridgend.gov.uk
Cynghorydd Julia Williams, 17 Minffrwd Road, Pencoed, Bridgend, , CF35 6RL, 01656 860381, , jewilliams7@hotmail.com
Cynghorydd Richard Young, Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB, 01656 669527, , Cllr.Richard.Young@bridgend.gov.uk