Mailing list

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd David Lewis, 30 Park Place, Sarn, Bridgend, , CF32 9UA, 01656 723085, 07983 271721, Cllr.David.Lewis@bridgend.gov.uk
Cynghorydd Dhanisha Patel, , , , , , , 01656 643195, 07828 272015, Cllr.Dhanisha.Patel@bridgend.gov.uk