Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cynghorydd Cheryl Green

Bryn y Fro
55 High Street
Laleston
Bridgend
CF32 0HL

01656 659288
07990 505496

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Cheryl Green fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Cheryl Green fel ffeil CSV

Cllr.Cheryl.Green@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Janice Lewis

30, Park Place
Sarn
Bridgend
CF32 9UA

01656 723085

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Janice Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Janice Lewis fel ffeil CSV

Cllr.Janice.Lewis@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Mike Kearn

42 South View
Kenfig Hill
Bridgend
CF33 6DG

01656 712684

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Kearn fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Kearn fel ffeil CSV

Cllr.Mike.Kearn@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Bridie Sedgebeer

Members Services
Bridgend County Borough Council
Swyddfeydd Dinesig
Bridgend
CF31 4WB

07794 666940

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Bridie Sedgebeer fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Bridie Sedgebeer fel ffeil CSV

Cllr.Bridie.Sedgebeer@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Richard Granville

64 Heol Onnen
North Cornelly
Bridgend
CF33 4DS

01656 749321

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Granville fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Granville fel ffeil CSV

Cllr.Richard.Granville@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Lyn Walters (Cadeirydd)

Members Services
Bridgend County Borough Council
Swyddfeydd Dinesig
Bridgend
CF31 4WB

07926 366240

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lyn Walters fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lyn Walters fel ffeil CSV

Cllr.Lyn.Walters@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Amanda Williams

118 Heol West Plas
Coity
Bridgend
CF35 6BH

01656 767993
07970 141815

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Williams fel ffeil CSV

Cllr.Amanda.Williams@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Pam Davies

1 Maes Yr Eirlys
Broadlands
Bridgend
CF31 5DG

01656 658490
07532 021914

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Pam Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Pam Davies fel ffeil CSV

Cllr.Pam.Davies@Bridgend.gov.uk

Cynghorydd Paul Davies


Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Davies fel ffeil CSV

Cllr.Paul.Davies2@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Tom Beedle

2 Chestnut Grove
Maesteg
CF34 0NT

01656 736954
07811 339988

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Tom Beedle fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Tom Beedle fel ffeil CSV

Cllr.Tom.Beedle@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Altaf Hussain


07817 506004

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Altaf Hussain fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Altaf Hussain fel ffeil CSV

Cllr.Altaf.Hussain@bridgend.gov.uk

Josephine Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

07968 507701

Cynghorydd Elaine Venables

Gwasanaethau Aelodau
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

01656 869044

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Venables fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Venables fel ffeil CSV

Cllr.Elaine.Venables@Bridgend.gov.uk