Manylion cyswllt

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cynghorydd Sean Aspey

14 Forge Way
Nottage
Porthcawl
CF36 3RP

01656 772988
07594 956483

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sean Aspey fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sean Aspey fel ffeil CSV

cllr.sean.aspey@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Richard Granville

64 Heol Onnen
North Cornelly
Bridgend
CF33 4DS

01656 749321

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Granville fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Granville fel ffeil CSV

Cllr.Richard.Granville@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Gareth Howells

15 Garnwen Terrace
Nantyffyllon
Maesteg
CF34 0ET

01656 730457

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Howells fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Howells fel ffeil CSV

Cllr.Gareth.Howells@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Malcolm James

156 Mill View
Garth
Maesteg
CF34 0DP

01656 734732

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Malcolm James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Malcolm James fel ffeil CSV

Cllr.malcolm.james@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Kay Rowlands


01656 667559
07840 255517

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kay Rowlands fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kay Rowlands fel ffeil CSV

Cllr.Kay.Rowlands@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Bridie Sedgebeer

(Ni roddir cyfeiriad)

07794 666940

Cllr.Bridie.Sedgebeer@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Stephen Smith

12 Heol Bryn
North Cornelly
Bridgend
CF33 4DE

01656 740701
07712 243581

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Smith fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Smith fel ffeil CSV

Cllr.Stephen.Smith1@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Gary Thomas

1 Broad Oak Way
Bryntirion
Bridgend
CF31 4EQ

01656 665394
07960331055

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gary Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gary Thomas fel ffeil CSV

Cllr.Gary.Thomas@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Elaine Venables (Cadeirydd)

Bridgend CBC
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

01656 869044

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Venables fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Venables fel ffeil CSV

Cllr.Elaine.Venables@Bridgend.gov.uk

Cynghorydd Sadie Vidal


07498 718424

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sadie Vidal fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sadie Vidal fel ffeil CSV

Cllr.Sadie.Vidal@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Alex Williams

10 Islawen Meadows
Pencoed
CF35 6LW

07880 988358

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Alex Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Alex Williams fel ffeil CSV

Cllr.Alex.Williams1@bridgend.gov.uk