Manylion cyswllt

Pwyllgor Rheoli Consortiwm Prynu Cymru

Cynghorydd Dhanisha Patel

5 Dunraven Place
Wyndham
Ogmore Vale
Bridgend
CF32 7ET

01656 643195
07828 272015

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dhanisha Patel fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dhanisha Patel fel ffeil CSV

Cllr.Dhanisha.Patel@bridgend.gov.uk