Manylion cyswllt

Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)

Cynghorydd Pam Davies (Cadeirydd)

1 Maes Yr Eirlys
Broadlands
Bridgend
CF31 5DG

01656 658490
07532 021914

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Pam Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Pam Davies fel ffeil CSV

Cllr.Pam.Davies@Bridgend.gov.uk

Cynghorydd Altaf Hussain


07817 506004

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Altaf Hussain fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Altaf Hussain fel ffeil CSV

Cllr.Altaf.Hussain@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Malcolm James

156 Mill View
Garth
Maesteg
CF34 0DP

01656 734732

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Malcolm James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Malcolm James fel ffeil CSV

Cllr.malcolm.james@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Brian Jones

23 Heol y Goedwig
Porthcawl
CF36 5DU

01656 771926
07828 175472

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Brian Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Brian Jones fel ffeil CSV

Cllr.Brian.Jones@Bridgend.gov.uk

Cynghorydd Janice Lewis

30, Park Place
Sarn
Bridgend
CF32 9UA

01656 723085

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Janice Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Janice Lewis fel ffeil CSV

Cllr.Janice.Lewis@bridgend.gov.uk

Cynghorydd John McCarthy

18, Cae Talcen
Pencoed
Bridgend
CF35 6RP

01656 372801
07910 986770

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John McCarthy fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John McCarthy fel ffeil CSV

Cllr.John.McCarthy@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Ken Watts

10 Islawen Meadows
Pencoed
Bridgend
CF35 6LW

01656 643375
07816 873194

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ken Watts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ken Watts fel ffeil CSV

Cllr.Ken.Watts@bridgend.gov.uk