Manylion cyswllt

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Councillor Geoff Cox

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Stewart Edwards

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Geraint Hopkins

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Gwyn John

Cadeirydd
Cadeirydd
Cadeirydd
Cadeirydd
Cadeirydd

Cynghorydd Aniel Pucella

Casa Prima
Gwaun Coed
Brackla
Bridgend
CF31 2HS

01656 663193

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Aniel Pucella fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Aniel Pucella fel ffeil CSV

Cllr.Aniel.Pucella@bridgend.gov.uk

Cynghorydd John Spanswick

5 Min-y-Coed
Brackla
Bridgend
CF31 2AF

01656 646534

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Spanswick fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Spanswick fel ffeil CSV

Cllr.John.Spanswick@bridgend.gov.uk

Councillor Roger K Turner

10 Red Roofs Close
Brynna Road
Brynna
CF35 6PH

Cynghorydd Elaine Venables

Bridgend CBC
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

01656 869044

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Venables fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Venables fel ffeil CSV

Cllr.Elaine.Venables@Bridgend.gov.uk

Cynghorydd David White

64 Priory Avenue
Bridgend
CF31 3LR

01656 648191

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David White fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David White fel ffeil CSV

Cllr.David.White@bridgend.gov.uk

Cynghorydd Julia Williams

17 Minffrwd Road
Pencoed
Bridgend
CF35 6RL

01656 860381

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Julia Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Julia Williams fel ffeil CSV

jewilliams7@hotmail.com

Cynghorydd Richard Young (Cadeirydd)

Bridgend CBC
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

01656 669527

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Young fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Young fel ffeil CSV

Cllr.Richard.Young@bridgend.gov.uk