Manylion cyswllt

Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cynghorydd Huw David

Bridgend CBC
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

01656 643225

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Huw David fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Huw David fel ffeil CSV

Cllr.Huw.David@bridgend.gov.uk

Rachel Keepins (Committee Clerk)

(Ni roddir cyfeiriad)