Manylion cyswllt

Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cynghorydd Huw David

(Ni roddir cyfeiriad)

01656 742116

Cllr.Huw.David@bridgend.gov.uk