Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau diweddar sydd wedi cael eu cymryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniad y cyngor.

Fel arall, gallwch ymweld รข tudalen penderfyniadau swyddogion i gael gwybodaeth am swyddog dirprwyedig.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Appointment Of Licensing Sub- Committee(s) and Delegations to Officers ref: 136822/05/202422/05/2024Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 136922/05/202422/05/2024Nid i'w alw i mewn
Cymeradwyaeth Cofnodion ref: 136722/05/202422/05/2024Nid i'w alw i mewn
Datganiadau o fuddiant ref: 136622/05/202422/05/2024Nid i'w alw i mewn