eDeisebau Presennol

Mae e-ddeiseb yn ddeiseb sy'n casglu llofnodion ar-lein. Mae hyn yn caniatáu i ddeisebau a gwybodaeth ategol gael eu gwneud ar gael i gynulleidfa lawer ehangach na'r traddodiadol o bosibl deiseb ar bapur.

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn yr ardal gyflwyno neu lofnodi e-Ddeiseb.

Mae e-ddeisebau yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cynghorwyr i gwrando ar farn y cyhoedd a gweithredu arni.

Dewiswch ystod dyddiad cynharach isod i ddarganfod wedi'i gwblhau e-Deisebau ac ymatebion gan y Cyngor.

There are no current ePetitions

Nid oes unrhyw e-ddeisebau ar hyn o bryd

Cefnogi e-Ddeiseb

I gefnogi e-Ddeiseb sy'n bodoli eisoes dewiswch e-Ddeiseb ac ychwanegu eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost.

Er mwyn arwyddo e-Ddeiseb, mae angen enw a chyfeiriad dilys arnom. Ni fydd unrhyw lofnodion heb gyfeiriad dilys yn cael eu cyfrif tuag at gyfanswm y ddeiseb.

I ddarganfod mwy am y mater, gweler y gefnogaeth gwybodaeth, a ddarperir gan y prif ddeisebydd, ynghlwm wrth y e-ddeiseb.

Cyflwyno e-Ddeiseb

Gall e-Ddeiseb ymwneud ag unrhyw fater sydd gan y Cyngor yn ei gylch pwerau neu ddyletswyddau.

Ymwadiadr

Nid yw'r Cyngor hwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y deisebau ar y rhain tudalennau gwe. Nid yw'r farn a fynegir yn y deisebau o reidrwydd adlewyrchu rhai'r darparwyr.