Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Tachwedd, 2018 15:00 - Cyngor

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Rhagfyr, 2018 15:00 - Cyngor

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Ionawr, 2019 15:00 - Cyngor

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 15:00 - Cyngor

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2019 15:00 - Cyngor

2. Datgan Buddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2019 15:00 - Cyngor

2. Datgan Cysylltiad


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf, 2019 15:00 - Cyngor

2. Datganiadau o Fuddiannau