Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Awst, 2019 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Iau, 12fed Medi, 2019 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datganiadau Buddiannau


Cyfarfod:  Dydd Iau, 5ed Rhagfyr, 2019 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datgan Budd


Cyfarfod:  Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datganiadau o Fuddiant