Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Rhagfyr, 2018 10:00 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)

2. Datganiadau o Gysylltiad


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Chwefror, 2019 10:00 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 2ail Gorffennaf, 2019 10:00 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)

2. Datganiadau o Fuddiant