Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 16:00 - Cyngor

8. Premiwm Treth Gyngor ar Ail Gartrefi


Cyfarfod:  Dydd Llun, 25ain Medi, 2023 16:00 - Pwyllgor Craffu Testun 3

2. Datgan Buddiannau


Cyfarfod:  Dydd Llun, 25ain Medi, 2023 16:00 - Pwyllgor Craffu Testun 3

4. Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai (Strategaeth Digartrefedd) 2022-2026


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 17eg Ionawr, 2024 16:00 - Cyngor

7. Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor 2024-25


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Ionawr, 2024 16:00 - Pwyllgor Craffu Testun 3

2. Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mai, 2024 16:00 - Cyngor

8. Penodiadau i Bwyllgorau'r Cyngor a Chyrff Eraill y Cyngor