Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10:00 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2019 15:00 - Cyngor

2. Datgan Buddiant


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Tachwedd, 2019 10:00 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)

2. Datgan Budd