Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Rhagfyr, 2018 10:00 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)

2. Datganiadau o Gysylltiad


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datganiadau o Ddiddordeb


Cyfarfod:  Dydd Iau, 9fed Mai, 2019 14:00 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

2. Datganiadau o Fudd