Rhaglen Gwaith

Rhaglen Gwaith Cabinet  (01/01/2019 i 30/04/2019, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

1.

Rheoli'r Trysorlys - Cwarter 3 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Ion 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/09/2018

2.

Monitro'r Cyllideb - Cwarter 3 2018-19 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Ion 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/12/2018

3.

Cywiro Polisi RIPA New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Ion 2019

Prif swyddog:  Kelly Watson

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/12/2018

4.

Polisi Derbyniadau Ysgol a Threfniadau 2020-21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   12 Chwe 2019

Prif swyddog:  Lindsay Harvey

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/12/2018

5.

Cynllun Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   12 Chwe 2019

Prif swyddog:  Darren Mepham

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/12/2018

6.

Strategaeth Gyfalaf a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   12 Chwe 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/12/2018

7.

Addysg ar ôl 16 Oed - Ymgynghoriad Cyhoeddus

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   12 Chwe 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   24 Ebr 2018

Prif swyddog:  Lindsay Harvey

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/08/2018

8.

Strategaeth Ariannol y Tymor Canolig 2019-20 i 2022-23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   12 Chwe 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/09/2018