Rhaglen Gwaith

Rhaglen Gwaith Cabinet  (01/04/2019 i 31/07/2019, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

1.

Addysg ar ôl 16 Oed New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Ebr 2019

Prif swyddog:  Lindsay Harvey

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/03/2019

2.

Strategaeth Gwella Bioamrywiaeth Priffyrdd a Pharciau New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Ebr 2019

Prif swyddog:  Mark Shephard

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/03/2019

3.

Strategaeth Ddigartrefedd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Ebr 2019

Prif swyddog:  Mark Shephard

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/03/2019

4.

Perfformiad Ariannol 2018-19 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Meh 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/03/2019