Rhaglen Gwaith

Rhaglen Gwaith Cabinet  (01/07/2019 i 31/10/2019, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

1.

Monitro'r Cyllideb - Cwarter 1 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Gorff 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2019

2.

Rheoli'r Trysorlys - Cwarter 12019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Gorff 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2019

3.

Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2018-19 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Medi 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2019

4.

Monitro'r Cyllideb - Cwarter 2 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2019

5.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Hanner y Flwyddyn 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2019