Rhaglen Gwaith

Rhaglen Gwaith Cabinet  (01/10/2019 i 31/01/2020, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

1.

Strategaeth Eiddo Gwag New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Mark Shephard

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

2.

Monitro Cyllideb 2019-20 - Rhagolwg Refeniw Chwarter 2 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

3.

Diweddariad Rhaglen Gyfalaf - Chwarter 2 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

4.

2018/19 Adroddiad Blynyddol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

5.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Hanner Blwyddyn 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   22 Hyd 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

6.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Drafft 2020-21 i 2023-24 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Ion 2020

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

7.

Canlyniad yr Ymgynghoriad 'Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr' New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Rhag 2019

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

8.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-21 i 2022-23 a'r Broses Ymgynghori Gyllideb Ddrafft New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Ion 2020

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

9.

Monitro Cyllideb Refeniw 2019-20 Chwarter 3 Rhagolwg Refeniw New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Ion 2020

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

10.

Rheoli'r Trysorlys - Chwarter 3 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Ion 2020

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019

11.

Diweddariad Rhaglen Gyfalaf - Chwarter 3 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen Penderfyniad:   22 Ion 2020

Prif swyddog:  Gill Lewis

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2019