Pori Rhaglen Gwaith

Y Cyngor, 2021

Mae'r blaen gynllun yn rhestr y cyngor penderfyniadau allweddol a fydd yn cael ei wneud dros y nesaf yn un i bedwar mis. Bydd y penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud gan naill ai y Cabinet neu'r Cyngor neu gan swyddogion sydd wedi bod yn awdurdod dirprwyedig gan y Cabinet.

Mae'r cynllun yn cynnwys disgrifiad byr o'r penderfyniad i'w wneud; pwy fydd yn ei wneud; pryd bydd y penderfyniad yn cael eu cymryd; manylion y gweill gyda phobl leol a rhanddeiliaid eraill; a manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth (gan gynnwys adroddiadau a phapurau cefndir).

 

Plans