Cofnod Pleidleisio

 Cyngor, Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 15:00

Item: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2019-20 i 2022-23

To approve the Medium Term Financial Strategy:

Motion Vote Type status:Carried

Voting
CynghoryddVote
Cynghorydd David Lewis For

Item: Y Dreth Gyngor 2019-20

To approve the Council Tax 2019-20:

Motion Vote Type status:Carried

Voting
CynghoryddVote
Cynghorydd David Lewis For