Cofnod Pleidleisio

 Cyngor, Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 15:00

Item: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2019-20 i 2022-23

To approve the Medium Term Financial Strategy:

Motion Vote Type status:Carried

Voting
CynghoryddVote
Cynghorydd Dhanisha Patel For

Item: Y Dreth Gyngor 2019-20

To approve the Council Tax 2019-20:

Motion Vote Type status:Carried

Voting
CynghoryddVote
Cynghorydd Dhanisha Patel For

 Cyngor, Dydd Mercher, 19eg Rhagfyr, 2018 15:00

Item: Rhaglen gyfalaf 2018-19 i 2027-28

To defer the report and in turn, refer it to the Corporate Overview and Scrutiny Committee for consideration:

Motion Vote Type status:Rejected

Voting
CynghoryddVote
Cynghorydd Dhanisha Patel Against

 Cyngor, Dydd Mercher, 24ain Hydref, 2018 15:00

Item: Rhybudd o Gynnig a wnaed gan y Cynghorydd Tim Thomas

Notice of Motion:

Motion Vote Type status:Rejected

Voting
CynghoryddVote
Cynghorydd Dhanisha Patel Against