Meeting attendance

Dydd Mawrth, 11eg Mehefin, 2019 10:00, Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir

Lleoliad:   Council Chamber, Civic Offices, Vale of Glamorgan Council, Barry

Cyswllt:    Andrew Rees
Democratic Services Manager
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd David Lewis Committee Member Disgwyliedig
Cynghorydd Dhanisha Patel Committee Member Disgwyliedig
Cabinet_Committee Council Staff Disgwyliedig