Eich Cynghorwyr yn ôl grwpiau gwleidyddol fesul Ward

Mae Cynghorwyr lleol yn cael eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut dylai cyngor cynnal ei gweithgareddau amrywiol maent yn cynrychioli.

Maent yn dod i gysylltiad rheolaidd â'r cyhoedd yn gyffredinol drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw breswylydd ward i fynd i siarad eu cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Mae Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith fel a ragnodir gan y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) ar gyfer Cymru. Nid ydynt yn derbyn lwfansau ond maent yn gallu hawlio am dreuliau a ddaw i'w fel rhan o'u dyletswyddau swyddogol. Mae gofyn i bob blwyddyn i'r Cyngor gyhoeddi y 'Rhestr o Gydnabyddiaeth' sy'n rhoi manylion lefel y cyflogau a dalwyd.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd os gwelwch yn dda defnyddiwch y dolenni isod:

 Aberkenfig

 Bettws

 Blackmill

 Blaengarw

 Brackla

 Bryncethin

 Bryncoch

 Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr

 • Linc i'r manylion ar gyfer Cynghorydd Pam Davies
  Cynghorydd Pam Davies

  Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr

  Llafur

  Is-Gadeirydd Panel Apeliadau ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • Linc i'r manylion ar gyfer Cynghorydd Cheryl Green
  Cynghorydd Cheryl Green

  Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr

  Democratiaid Rhyddfrydol

  Cadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 2 & Dirprwy Arweinydd Grwp Cynghrair Annibynnol

 Caerau

 Cefn Cribwr

 Cefn Glas

 Coity

 Cornelly

 Coychurch Lower

 Felindre

 Hendre

 Litchard

 Llangeinor

 Llangewydd and Brynhyfryd

 Llangynwyd

 Maesteg East

 Maesteg West

 Morfa

 Nant-y-moel

 Newcastle

 Newton

 Nottage

 Ogmore Vale

 Oldcastle

 Pen-y-fai

 Pendre

 Penprysg

 Pontycymmer

 Porhcawl East Central

 Porthcawl West Central

 Pyle

 Rest Bay

 Sarn

 Ynysawdre