Cynghorydd Pam Davies

Teitl: Is-Gadeirydd Panel Apeliadau ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Laleston

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
1 Maes Yr Eirlys
Broadlands
Bridgend
CF31 5DG

Ffôn:  01656 658490

Ffôn Symudol:  07532 021914

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Bridgend CBC
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 643375

E-bost:  Cllr.Pam.Davies@Bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Pam Davies fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2012 - 08/05/2017
  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Pam Davies 2017 - 18