Cynghorydd John McCarthy

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Hendre

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Tref Pencoed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
18, Cae Talcen
Pencoed
Bridgend
CF35 6RP

Ffôn:  01656 372801

Ffôn Symudol:  07910 986770

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Bridgend CBC
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 643375

E-bost:  Cllr.John.McCarthy@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John McCarthy fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2012 - 08/05/2017
  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol