Cynghorydd Dhanisha Patel

Teitl: Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Ogmore Vale

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Cwm Ogwr