Cynghorydd Cheryl Green

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 2 & Dirprwy Arweinydd Grwp Cynghrair Annibynnol

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Cynghrair Annibynnol

Ward: Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Laleston

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Bryn y Fro
55 High Street
Laleston
Bridgend
CF32 0HL

Ffôn:  01656 659288

Ffôn Symudol:  07990 505496

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Bridgend CBC
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 643375

E-bost:  Cllr.Cheryl.Green@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Cheryl Green fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol