Cynghorydd Stuart Baldwin

Teitl: Maer

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Morfa

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Bridgend Town Council

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn Symudol:  07787 687457

E-bost busnes:  Cllr.Stuart.Baldwin@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stuart Baldwin fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Stuart Baldwin 2017 - 18