Cynghorydd Brian Jones

Profile image for Cynghorydd Brian Jones

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Cynghrair Annibynnol

Ward: Porhcawl East Central

Town and Community Council: Cyngor Tref Porthcawl

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
23 Heol y Goedwig
Porthcawl
CF36 5DU

Ffôn:  01656 771926

Ffôn Symudol:  07828 175472

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Bridgend CBC
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 643375

E-bost:  Cllr.Brian.Jones@Bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Brian Jones fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2012 - 08/05/2017
  • 08/05/2017 -