Cynghorydd Altaf Hussain

Teitl: Is-Cadeirydd - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Plaid: Ceidwadwr

Political grouping: Conservative

Ward: Pen-y-fai

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Castell Newydd Uchaf