Cynghorydd Tom Giffard

Teitl: Arweinydd Grwp Ceidwadol a Chadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 1

Plaid: Ceidwadwr

Political grouping: Conservative

Ward: Brackla

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Bracla

Manylion Cymhorthfa

I hold a regular community surgery on the first Saturday of every month between 10am and 12noon at Brackla Community Centre (CF31 2PQ). Need any help with any issues or have any concerns? Come and see me:

Saturday, 7th October 2017
Saturday, 4th November 2017
Saturday, 2nd December 2017
Saturday, 6th January 2018
Saturday, 3rd February 2018
Saturday, 3rd March 2018
Saturday 7th April 2018

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn Symudol:  07814 408560

E-bost:  Cllr.Tom.Giffard@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Tom Giffard fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -