Cynghorydd Aniel Pucella

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Conservative

Ward: Brackla

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Bracla