Cynghorydd Aniel Pucella

Plaid: Ceidwadwr

Ward: Brackla

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Bracla