Cynghorydd Kay Rowlands

Teitl: Chairperson Subject Overview & Scrutiny Committee 1

Plaid: Ceidwadwr

Political grouping: Conservative

Ward: Brackla

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Bracla

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Members Services
Bridgend County Borough Council
Swyddfeydd Dinesig
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 667559

Ffôn Symudol:  07840 255517

E-bost:  Cllr.Kay.Rowlands@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kay Rowlands fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -