Cynghorydd Alex Williams

Teitl: Is-Cadeirydd - Pwyllgor Archwilio

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Cynghrair Annibynnol

Ward: Penprysg

Town and Community Council: Cyngor Tref Pencoed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
10 Islawen Meadows
Pencoed
CF35 6LW

Ffôn Symudol:  07880 988358

E-bost busnes:  Cllr.Alex.Williams1@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Alex Williams fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol