Cynghorydd Jon-Paul Blundell

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Cefn Glas

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Laleston

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
24 Ffordd Yr Afon
Cefn Glas
Bridgend
CF31 4UB

Ffôn Symudol:  07507 211172

E-bost busnes:  Cllr.Jon-Paul.Blundell@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jon-Paul Blundell fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Jon-Paul Blundell 2017 - 18