Cynghorydd Nicole Burnett

Teitl: Cadeirydd Panel Apeliadau

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Morfa

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Bridgend Town Council

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Members Services
Swyddfeydd Dinesig
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street, Bridgend
CF31 4WB

Ffôn Symudol:  07773 050830

E-bost busnes:  Cllr.Nicole.Burnett@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Nicole Burnett fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Nicole Burnett 2017 - 18