Cynghorydd Charles Smith

Teitl: Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Llangewydd and Brynhyfryd