Cynghorydd Ken Watts

Teitl: Dirprwy Maer

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Independent

Ward: Newton

Town and Community Council: Cyngor Tref Porthcawl

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
10 Islawen Meadows
Pencoed
Bridgend
CF35 6LW

Ffôn Symudol:  07816 873194

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Bridgend CBC
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 643375

E-bost:  Cllr.Ken.Watts@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ken Watts fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng Ken Watts 2017 - 18